Tỉnh Bến Tre ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử vào công tác quản lý

Với mục đích tăng cường trong các công tác cải cách hành chính và ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin vào trong quản lý hành chính tại các đơn vị, cơ quan nhà nước của tỉnh Bến Tre. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tiến hành triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử trong giai đoạn 1 tại 06 cơ quan bao gồm: Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành, Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre, Sở Thông tin – Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn.

ben-tre

Việc ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử này rất hiệu quả trong việc giúp tăng cường hiệu quả quản lý bằng các phương pháp giao việc và thu hồi ý kiến khi xử lý công việc qua mạng. Các luồng công việc cụ thể được thể hiện qua những sơ đồ, biểu đồ rất dễ dàng quan sát, giúp các nhà quản lý có thể biết được chính xác tiến độ xử lý công việc và kiểm soát được lượng công việc cũng như trách nhiệm của  mỗi người bất cứ lúc nào. Khi sử dụng phần mềm văn phòng điện tử giúp liên kết nhiều người cùng tham gia vào một công việc cụ thể trong các luồng, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi do sự chênh lệch về quỹ thời gian trong xử lý công việc. Bên cạnh đó, với khả năng quản lý hệ thống công việc qua môi trường mạng, xác nhận tiến độ, trách nhiệm từng cá nhân trong quá trình giải quyết công việc, quản lý văn bản phần mềm văn phòng điện tử sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho các đơn vị, cơ quan áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và cho các đơn vị, cơ quan quan tâm đến việc triển khai hệ thống Chính phủ điện tử.

Trong thời gian hiện nay, tỉnh Bến Tre với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tương đối phát triển, trình độ Tin học của các cán bộ công chức đã và đang không ngừng được nâng lên thì việc triển khai ứng dụng rộng rãi hệ thống phần mềm quản lý công việc vào trong công tác quản lý sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết công việc, mang lại hiệu quả tốt nhất. Trong thời gian sắp tới, Sở Thông tin – Truyền thông của tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử vào giai đoạn 2 tại các cơ quan quản lý nhà nước khác trên toàn địa bàn tỉnh.

Nguồn: Tổng hợp

Để lại bình luận