Bình Thuận: Định hướng “chính quyền điện tử” ở Hàm Thuận Bắc

Có thể khẳng định tại Bình Thuận: “Cải cách hành chính sẽ rất khó để thành công như mong đợi, nếu như các địa phương chưa thể tổ chức tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)”. Vì vậy, việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính công theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông kết hợp với việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đó là hết sức cần thiết. Vì vậy, Bình Thuận đã triển khai mô hình thử nghiệm cấp huyện, hướng đến “chính quyền điện tử” tối ưu và hiệu quả tại Hàm Thuận Bắc…
Từ tháng 10/2010, Sở Thông tin triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính tại Bình Thuận và địa phương được chọn thí điểm là huyện Hàm Thuận Bắc.

ứng dụng văn phòng điện tử trong quản trị doanh nghiệp, văn phòng điện tử

Triển khai mô hình một cửa điện tử liên thông tại Hàm Thuân Bắc

Trong đó các lĩnh vực được chọn để thí điểm hệ thống văn phòng điện tử tại Hàm Thuận Bắc gồm: đất đai – môi trường, kinh doanh, xây dựng, tư pháp và lao động – thương binh xã hội. Với các cách thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thụ lý hồ sơ; phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ; kết xuất báo cáo, thống kê; quản trị hệ thống; tổng hợp thông tin và tra cứu hồ sơ trực tuyến; tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ theo mô hình một cửa tại UBND xã và liên thông lên tuyến huyện…

Về ưu thế khi sử dụng phần mềm văn phòng điện tử: Đây sẽ là công cụ hướng đến xây dựng một “chính quyền điện tử” tại Hàm Thuận Bắc. Thông qua đó, việc giải quyết các thủ tục hành chính sẽ được xuyên suốt, nhất quán, đảm bảo tính công khai, minh bạch… Cho đến thời điểm hiện tại, ngoài bộ phận Một cửa của huyện còn có 4/17 xã- thị trấn (Ma Lâm, Hàm Trí, Hàm Chính, Thuận Minh) cũng tham gia mô hình. Nhìn chung, hệ thống phần mềm Một cửa điện tử liên thông được vận hành rất tốt tại các đơn vị, đáp ứng yêu cầu và dần hình thành phong cách làm việc mới cho người sử dụng. Theo ông Nguyễn Văn Tám – Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của huyện Hàm Thuận Bắc cho hay: Tất cả các hồ sơ hiện nay đã được giải quyết theo quy trình Một cửa điện tử liên thông từ tuyến huyện tới các xã có liên quan. Qua theo dõi chương trình thử nghiệm trong tháng 7/2011 nhận thấy, số lượng hồ sơ được giải quyết sớm hoặc đúng hẹn cao hơn so với thời gian trước đó rất nhiều.

Từ những ưu điểm và kết quả đạt được trong thời gian triển khai thí điểm hệ thống phần mềm Một cửa điện tử liên thông ở Hàm Thuận Bắc cho thấy rất khả quan. Từ đó đã tạo ra môi trường làm việc điện tử, chuẩn hóa được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, loại bỏ bớt các hoạt động trung gian… Tuy vậy, để hình thành một “chính quyền điện tử” thực thụ, Hàm Thuận Bắc cần nhân rộng mô hình trên khắp các địa bàn. Đồng thời sớm tiến hành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức nhằm tiếp tục mở rộng đến những lĩnh vực khác như y tế, văn hóa, giáo dục…

Nguồn: Tổng hợp

Để lại bình luận