Tỉnh Kiên Giang áp dụng thành công phần mềm văn phòng điện tử cho ngành Tài nguyên & Môi trường

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2015. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang triển khai kế hoạch tập huấn phần mềm Văn phòng điện tử cho các cán bộ, công chức, viên chức Sở. Thời gian: kề từ ngày 03-08/10/2011.

Đây là một trong các mục tiêu quan trọng trong chiến lược xây dựng, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành TN&MT được Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang Nguyễn Hữu Chính đưa ra trong Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011 tại Hà Nội ngày 22/7.

trien-khai-ung-dung-van-phong-dien-tu

Cục trưởng Nguyễn Hữu Chính cho biết, trong kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011, Cục đã triển khai mới và thực hiện các dự án chuyển tiếp trọng điểm mang tính bản lề tại kế hoạch 5 năm làm cơ sở cho việc xây dựng các ứng dụng phục vụ công tác quản lý Nhà nước, người dân và doanh nghiệp đảm bảo hoàn thành thực hiện chính phủ điện tử trong ngành TN&MT, thương mại hóa thông tin ngành TN&MT vào năm 2015. Trong đó, phải tập trung vào các dự án trọng điểm là: Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT; xây dựng Hệ thống mạng thông tin trong ngành TN&MT; hoàn thành xây dựng Cổng thông tin điện tử ngành TN&MT.

Cùng với đó, Cục Tài nguyên & Môi trường cũng đề xuất, điều chỉnh, bổ sung các đề án trình Bộ phê duyệt đầu tư theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước tại Bộ TN&MT” và dự án “Mạng thông tin kinh tế hóa ngành TN&MT”, hiện tại Bộ TN&MT tỉnh Kiên Giang đã có chủ trương đầu tư 2 dự án trên.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015 của Cục công nghệ thông tin, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh, trong thời gian tới khối lượng công việc của Cục rất lớn, do vậy, Cục cần phác thảo chiến lược phát triển trong 5 năm tới, xác định rõ các nhiệm vụ, công việc, tập trung phát triển các sản phẩm về công nghệ thông tin… Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị, Cục cần tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo về nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc thuận lợi để khuyến khích và thu hút được nhiều cán bộ có tiềm năng, từ đó triển vọng góp phần xây dựng Cục ngày càng hoàn thiện.

6 tháng đầu năm nay, nhiều đơn vị trục thuộc ngành TN&MT đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, kiện toàn tổ chức chuyên trách về công nghệ thông tin, nhất là ở các Tổng cục, Cục. Trong đó, Cục Công nghệ thông tin đã tích cực phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai tỉnh Kiên Giang nghiên cứu xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện tại các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh. Trên cơ sở rà soát mạng tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, Cục Công nghệ thông tin đã thực hiện kết nối trong phạm vi hẹp tại Trung tâm, thử nghiệm truyền tải dữ liệu, truy cập internet tập trung và đồng thời cấu hình các thiết bị node (nút) cấp 3, cấp 4 để triển khai ứng dụng trong phạm vi hẹp.

Mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của ngành, Cục đã hỗ trợ các Sở TN&MT trong lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai như: Quảng Ninh, Bình Thuận, Đà Nẵng; xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT cấp tỉnh tại Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hậu Giang, Tiền Giang; xây dựng hệ thống mạng thông tin ngành TN&MT tại các địa phương Phú Thọ, Quảng Ninh, Hậu Giang, Đồng Tháp…

Nguồn: Tổng hợp

Để lại bình luận